18 August, 2016

Մոդեռնիստական կոլաժ՝ Վանաձոր / Modernist Collage: Vanadzor


Վանաձորը ոչ միայն հարուստ է արդյունաբերական հսկա համալիրներով, այլ նաև յուրահատուկ մոդեռնիստական ճարտարապետական նմուշներով, որոնք արժանի են ուշադրության, վերականգնման ու պահպանման։

Vanadzor is not only rich with giant industrial complexes, but also boasts peculiar examples of modernist architecture, which are worth of attention, restoration and protection.

Վանաձորի Արմենիա առողջարանային համալիր / Armenia sanatorium of Vanadzor

Բազում թաղամաս, բազմաֆունկցիոնալ (բնակելի և հասարակական) շենք / Multi functional building (residential and public services), Bazum district

Դիմաց թաղամաս, բնակելի շենք / Residential building, Dimats district

Կարս ռեստորան (ճարտարապետ՝ Ռաֆայել Իսրայելյան, 1965 թ) Kars restaurant (architect: Raphael Israelyan, 1965)

Պիոներ պալատի մուտքային աստիճաններ / Pioneers’ Palace, Entrance stairs


///// Creative Common / 2009-2016 // urbanlab.am

12 August, 2016

Լոռի մարզադաշտ, Վանաձոր / Lori Stadium, Vanadzor

Ներգրավելով Վանաձորը ծրագրի շրջանակներում, ուրբանլաբը այցելել է Վանաձորի Լոռի մարզադաշտը, որը կառուցվել է 1965 թվականին։
In the framework of Engage Vanadzor project, urbanlab team visits Lori Stadium in Vanadzor, which was constructed in 1965.


///// Creative Common / 2009-2016 // urbanlab.am

09 August, 2016

Ավտոգեն-մաշ Վանաձոր / Avtogen-mash VanadzorՆերգրավելով Վանաձորը ծրագրի շրջանակներում, ուրբանլաբը այցելել է Վանաձորի Ավտոգեն-Մաշ գործարան, որը գործարկվել է 1947 թվականին։

In the framework of Engage Vanadzor project, urbanlab team visits Avtogen-Mash factory in Vanadzor, which was inaugurated in 1947.
///// Creative Common / 2009-2016 // urbanlab.am